preskoči na sadržaj

Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš

Login
Tražilica
Sigurnost na internetu

Jezična gimnazija


 

Trajanje: 4 godine

Broj učenika u školskoj godini 2020./2021.: 24

 

Nastavni predmeti značajni za upis:

hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, povijest, zemljopis, biologija.

 

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod mladog čovjeka intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima te istraživačku radoznalost. Jezična gimnazija je za sve one koji gaje ljubav prema stranim jezicima i nemaju nikakvih problema u njihovu savladavanju.

PREDMET
OPĆA GIMNAZIJA
JEZIČNA GIMNAZIJA
Hrvatski jezik
4 sata
4 sata
1. strani jezik –Engleski
3 sata
4 sata
2. strani jezik Talijanski ili Njemački
2 sata
3 sata
Latinski jezik
2 sata  samo 1 i 2 razred
2 sata  samo 1 i 2 razred 2
Glazbena umjetnosti
1sat
1sat
Likovna umjetnost
1sat
1sat
Psihologija
1sat  2 i 3 razredu
2 sata u 3 razredu
Logika
1 sata  u 3 razredu
1 sat u 3 razredu
Filozofija
2 sata u 4 razredu
2 sata u 4 razredu
Sociologija
2 sata u 3 razredu
2 sata u 3 razredu
Povijest
2 sata
2 sata
Zemljopis
2 sata
2 sata
Matematika
2 raz. 4 sata – 2 raz. 3 sata
3 sata
Fizika
2 sata
2 sata
Kemija
2 sata
2 sata
Biologija
2 sata
2 sata
Informatika
2 sata – 1 razed  
2 sata – 2 razred
Politika i gospodarstvo
1 sat u 4 razred
1 sat u 4 razred
Tjelesna i zdravstvena kultura
2 sata
2 sata
Izborni(obavezni) predmet- Vjeronauk ili etika
1 sat
1 satpreskoči na navigaciju